Doplňující programy

 

Angličtina hrou

Výuka probíhá x týdně. Garantem kvalitní výuky je externí lektorka, která formou hry naučí základní fixaci slovní zásoby již v raném věku pomocí říkadel, písniček = trvalý základ pro pozdější zvládnutí angličtiny

Logopedická prevence řečových vad
Nápravu řeči vyučuje p. ředitelka, která má třicetiletou praxi v oboru (Mgr. Navrátilová),probíhá 1x týdně individuálně s každým dítětem zvlášť v samostatné místnosti se speciálními pomůckami. Pokud děti docházeji pravidelně ke svému logopedovi, nemůže probíhat náprava řeči ještě ve školce (nesmí zasahovat jiný učitel do práce někoho jiného).

Logopedická prevence probíhá při přihlášení čtyř a více žáků.

 

Příprava předškoláků na zápis do 1. třídy.

Výuka probíhá 3x týdně, kdy tř. uč. zadá úkoly, které děti musí zvládnout při nástupu do 1.třídy.
 
Solná jeskyně
Děti dochází 1x týdně do Solné jeskyně v Novém Boru. Pobyt v jeskyni působí preventivně proti nachlazení, prospívá při pronchytídě, astmatu, alergii, zánětu dutin, onemonění dýchacích cest a zvyšuje imunitu.


 

 

Plavecký výcvik

Děti dojíždějí 1x týdně do bazénu do České Lípy, kde se děti pod odborným dohledem učí plavat pomocí různých pomůcek

Na konci lekce dostanou "mokré vysvědčení"

 

Divadlo

Každá měsíc navštíví naši školku divadlo, které vždy děti něco naučí.