DUBEN

02.04.2018 16:35

Týdenní témata na měsíc DUBEN:

1) Velikonoce

2) Seznamování s pravidly BESIP

3) Návštěva dopravního hřiště

4) Čarodějnický týden

 

Akce měsíce: zdravé cvičení, logopedie, zpívánky, plavecký výcvik, příprava předškoláků, výtvarná výchova, vycházky ke krmelci, sportovní soutěže na ovále, vycházky do města - dopravní značky, důležité budovy, návštěva parku,  slet čarodějů a čarodějnic na zahradě školky