KVĚTEN

30.04.2016 22:48

Týdenní témata na měsíc KVĚTEN:

1) Já a moje rodina

2) Maminka bude mít svátek, Den matek

3) Povolání

4) Hudební nástroje

Akce měsíce: Angličtina hrou, logopedie, příprava předškoláků, flétničky, enviromentální kroužek, divadelní představení, lekce plavání, návštěva v domově důchodců