KVĚTEN

01.05.2018 19:34

Týdenní témata na  měsíc KVĚTEN:

1) Já a moje rodina

2) Den matek

3) Pozorování znaků jara

4) Povolání

5) Pozorování změn v přírodě

 

Akce měsíce: Zdravé cvičení, zpívánky, plavání, výtvarná výchova, návštěva dopravního hřiště v České Lípě, pobyt v přírodě - les, vycházky ke krmelci, na ovál - sportovní soutěže, každodenní pobyt na zahradě MŠ