LISTOPAD 2021

14.11.2021 17:03

Týdenní témata na týden LISTOPAD:

1) Geometricke tvary

2) Rozeznávání listnatých stromů

3) Logopedie

4) Loučení s podzimem

 

Akce měsíce: pozorování změn v přírodě při pobytu venku, logopedická prevence v rámci vzdělávání, Divadélko Koloběžka, nácvik básní, písní a tanečků na besídku, veselé tvoření, zpívánky, zdravé cvičení v tělocvičně.