LISTOPAD

31.10.2020 22:57

Týdenní témata na měsíc LISTOPAD:

1) Geometrické tvary 

2) Rozeznání listnatých stromů

3) Logopedie 

4) Loučení s podzimem 

 

Akce měsíce: cvičení v tělocvičně, pouštění draků na zahrádce, návštěva krmelce (v případě vhodného počasí), veselé zpívání, tvoření, každodenní pobyt na zahradě, příprava předškoláků.