ZÁŘÍ 2021

05.09.2021 20:50

Týdenní témata na měsíc září:

1) Vítáme nové kamarády

2) Listnaté stromy

3) Rozlišování ovocných stromů podle plodů

4) Jehličnaté stromy

 

Akce měsíce:  vítání nových kamarádů, adaptace dětí, seznámení se školkou a prostředím, každodenní pobyt venku, divadélko Koloběžka