O ŠKOLIČCE

Jsme zařazeny v rejstříku škol a školských zařízení vedené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR to znamená, že musíme splňovat veškerá kriteria daná zákonem vztahujícím se k předškolní vzdělávací činnosti.
 
Maximální pobyt v lese a na naší zahradě je součástí našeho uceleného programu environmentální výchovy a programu lesní pedagogiky.