Vzdělávací kroužky

ZDRAVÉ CVIČENÍ :

Každé pondělí k nám dochází kvalifikovaný učitel na zdravou tělesnou výchovu. Děti docházejí do malé školní tělocvičny, která je hned vedle zahrady MŠ. 

Pohyb je základní potřeba předškolního dítěte a nejdůležitějším prostředkem pro objevování světa Pohyb je základní životní projev i základní biologická potřeba dítěte. Dítě předškolního věku prochází velmi významným biologickým i fyziologickým vývojem. Omezení rozvoje pohybových dovedností může zpomalovat celkový vývoj dítěte a využití jeho psychického a intelektuálního potenciálu a může způsobit návyk špatných pohybových stereotypů, které si pak nese do celého života. Přeměna a náprava špatných pohybových stereotypů je složitá a vyžaduje soustavnou cílevědomou práci a především individuální přístup. Proto je tak důležitá prevence, ta se může týkat jak zařazování cílených cviků na udržování správné svalové rovnováhy, tak poskytování dostatečného prostoru a podmínek pro přirozené pohybové činnosti dětí. 

SOLNÁ JESKYNĚ:

Každé úterý docházíme do parkhotelu Morriss v Novém Boru, kde s dětmi trávíme hodinu v solné jeskyni. Díky svým podmínkám v první řadě příznivě působí na zlepšení celkového rozpoložení, pobyt v solné jeskyni zlepšuje obranyschopnost. Působení jedinečných podmínek v solné jeskyni lze využít při léčbě onemocnění dýchacích cest, alergií a astmatu. 

ANGLIČTINA HROU:

Každou středz nebo pátek dojíždí do naší školky kvalifikovaná paní učitelka na výuku anglického jazyka. Děti se zde hravou formou učí základy anglického jazyka, jako jsou barvy, zvířata, jednoduché fráze, počítání a veselé písničky s tanečky. 
 

ZPÍVÁNKY:

Každý čtvrtek probíhá ve třídě u předškoláků hudební výchova, kdy děti společně s paní učitelkou zpívájí písně při doprovodu na klavír, flétnu nebo kytaru. 

PEDAGOGICKÁ PODPORA ROZVOJE ŘEČI:

Každou středu nebo pátek probíha prevence nápravy řeči. Je to vědní pedagogická disciplína, která se zabývá rozvojem, vzděláváním a výchovou jedinců s řečovýmo nedostatky. Zahrnuje vše od nejdrobnějších řečových vad - jako je například chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy.
 
 
 

PLAVECKÝ VÝCVIK:

Každoročně mají děti možnost navštěvovat lekce plavání, které probíhají v pěkném prostředí plaveckého bazénu na zimním stadionu v České Lípě. S dětmi pracují zkušení plavčíci, kteří hravou formou a s využitím rozmanitých pomůcek (kruhy, míčky, zvířátka, skluzavky apod.) rozvíjí u dětí první plavecké dovednosti. Doprava dětí do bazénu a zpět je zajištěna za doprovodu pedagogických pracovníků.
Související obrázek