Aktivity naší školky

- navštěvujeme solnou jeskyni v Novém Boru

- výuka anglického jazyka

- náprava řeči speciálním pedagogem

- účastníme se všech pěveckých soutěží

- sportovní soutěže ve spolupráci se ZŠ

- návštěva dopravního hřiště v České Lípě

- pořádáme besedy s pracovníky BESIP

- zúčastňujeme se výtvarných soutěží (PODZIM MALUJE - nejlepší umístění Janičky Mrkvičkové z naší MŠ)

- plavání v České Lípě

- Velikonoční den na naší zahradě, soutěžení o čokoládová vajíčka

- čarodejnický den s rodiči v maskách

- opékání buřtů na zahradě

- beseda na zahadě s Městskou policií a ukázka její práce

- vánoční besídka s rodiči, kde děti přednesou scénky, básničky a písničky, předají vyrobené dárky rodičům

- během roku uděláme s batúžkama několik celodenních výletů do našeho okolí

- navštívíme autobusem ZOO

- výlet do Indiánské vesničky, plavba parníkem

- každý měsíc přijede do naší školky divadlo

- účastníme se velkého karnevalu v ZŠ Náměstí Nový Bor

- pořádáme "Barevné dny"

- s každým dítětem společně oslavíme svátek i narozeniny

- besídka "Čert a Mikuláš"

- rozloučení s předškoláky - šerpování, doprovázené zpěvem a tanečky

- na dětský den připravíme soutěže, schovávačky na školní zahradě zakončené nálezem pokladu, kde na děi čeká  odměna

- karneval v MŠ