Aktivity naší školky

- sportovní soutěže ve spolupráci se ZŠ

- návštěva dopravního hřiště v České Lípě

- pořádáme besedy s pracovníky BESIP

- zúčastňujeme se výtvarných soutěží 

- plavání v České Lípě

- Velikonoční den na naší zahradě, soutěžení o čokoládová vajíčka

- čarodejnický den v maskách

- vánoční besídka s rodiči, kde děti přednesou scénky, básničky a písničky, předají vyrobené dárky rodičům

- během roku uděláme s batúžkama několik celodenních výletů do našeho okolí

- navštívíme autobusem ZOO

- výlet do Indiánské vesničky, plavba parníkem

- našI školku navštěvuje divadélko KOLOBĚŽKA

- účastníme se velkého karnevalu v ZŠ Náměstí Nový Bor

- pořádáme "Barevné dny"

- s každým dítětem společně oslavíme svátek i narozeniny

- besídka "Čert a Mikuláš"

- rozloučení s předškoláky - šerpování, doprovázené zpěvem a tanečky

- na dětský den připravíme soutěže, schovávačky na školní zahradě zakončené nálezem pokladu, kde na děti čeká  odměna

- karneval v MŠ