Naše školka se zapojuje do různých soutěží. V tomto roce jsme se umístili na krásnem druhém místě ve sportovní soutěži, která se konala v ZŠ U lesa,Nový Bor.

                    

Další soutěže byly na téma:

 ŠKOLA Z MARSU - výroba 3D Marsu, školy a Marťánků

 MIKYHO DENÍČEK - výroba Mikyho (tučňáka) z tříděného odpadu. 

Děti vždy pracují společně, podávájí své návrhy, snažíme se tak o to, aby každý v sobě probudil fantazii.

 

PAVÍNKA KŘÍVSKÁ z naší školky vyhrála ve výtvarné soutěži.