Ceník 

 

Při platbě měsíčního školného Vám bude KAŽDÝ ROK VRÁCENA CELÁ ČÁSTKA, KTEROU JSTE ZA PŘEDEŠLÝ ROK ZAPLATILI

Školné pro Vás tedy bude NULOVÉ.

Nový Bor

 

Školné: 900 Kč

pro sourozence: 600 Kč

 

Vždy zaplaťte nejpozději do 15.dne v měsíci (př. 1.placení do 15.září). 

Platba je předepsána i pokud dítě nebude celý měsíc docházet do školky.
Školné se platí vždy pouze na 10 měsíců v daném roce (červenec, srpen - možnost provozu školky po dohodě s rodiči)

Stravné:
 

OD 1.1. 2017 ŠKOLNÍ JÍDELNA ZDRAŽUJE OBĚDY. Obědy budou o korunu dražší.

Ranní svačinka:           3,50 Kč
Oběd:                         36,00 Kč
Odpolední svačinka      3,50 Kč

Vždy zaplaťte nejpozději do 15.dne v měsíci (př. 1.placení do 15.září)
Další měsíc bude vyrovnání a odečtení částí plateb, kdy dítě bylo řádně odhlášeno ze stravování, př. kvůli nemoci.
Řádné odhlášení dítěte je nejpozději do 8 hod. ráno v aktuálním dni. 

Číslo účtu:
školné a stravné:           2604340267/0100
Var.symbol:                    rodné číslo
Zpráva pro příjemce:     příjmení dítěte, které školku navštěvuje

ŠKOLNÉ  A STRAVNÉ ZASÍLEJTE NA JEDEN ÚČET, ALE ZASÍLEJTE VE DVOU PLATEBNÍCH PŘÍKAZECH.