V DDM Smetanka jsme byli na ekologickém programu o včelách.

V DDM Smetanka jsme byli na ekologickém programu o včelách.