a pokračovali jsme i v dalších dnech

a pokračovali jsme i v dalších dnech