ČERVEN 2024

29.05.2024 12:44

Akce měsíce: učíme se o moři, poznáváme mořské živočichy, besídka s předškoláky a Honzou Popletou, hry v přírodě, rozvíjíme představivost a fantazii dětí, všímáme si barev kolem nás, tvoření s modelínou, výuka na zahradě MŠ, povídání o letním období, plavání